Advisory Committee Member

ADVISORY COMMITTEE MEMBERS OF VANAUSHADHI FROM DECEMBER 2014

 

Mr. B.D.Bhave

3A, Chetan Apt, Deonar Village Road, Mumbai -88

Mobile No. – 9820260491

Email- bdbhave@yahoo.com


Dr. Vinayak Naik

9/A/24, New SagarDarshan, Jankalyan Nagar, Malad Marve Road, Malad –(W), Mumbai-95

Mobile No. – 9870313125

Email- drvinayaknaik1@yahoo.co.uk


Mr. Bharat Sharma

1-A/802ng Suncity, Phase 2, Thakur Village, Kandivali-(E)

Mobile No. – 9702333318

Email- gplvirar@gmail.com


Vaidya Dinanath Upadhyay

Shriram Auashadhi Bhandar, Mathura Apt, Shop No. 9, Near Vyankatesh Nagar, Bhayandar –(E)

Mobile No. – 9870223440